فوریه 21, 2018
videocam شعری فاطمی از محمود حبیبی کسبی

السَّلاَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الصِّدِّیقَهُ الشَّهِیدَهُ
شعری فاطمی از محمود حبیبی کسبی
محفل اصفهان، دوازدهمین جشنواره شعر فجر
۱۹ بهمن ۹۶