فوریه 13, 2019
videocam طرح «سرباز فرهنگ» از زبان رئیس مرکز نخبگان نیروهای مسلح

عصر شنبه 13 بهمن و در اختتامیه سیزدهمین جشنواره شعر فجر، طرح «سرباز فرهنگ» توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد. توضیحات سرهنگ دکتر گودرزی، رئیس مرکز نخبگان نیروهای مسلح را درباره این طرح ببینید و بشنوید.