فوریه 13, 2019
videocam روند برگزاری سیزدهمین جشنواره شعر فجر

اختتامیه سیزدهمین جشنواره شعر فجر، عصر شنبه 13 بهمن برگزار شد. اگر می خواهید با فرایند برگزاری این رویداد ملی ادبی آشنا شوید، 404 ثانیه برای تماشای این کلیپ وقت بگذارید.