دسامبر 18, 2018
description جلالی از جشنواره شعر فجر انصراف داد

بهروز جلالی معاون فرهنگی و امور استان‌های بنیاد شعر و ادبیات داستانی اثر خود را از گردونه داوری سیزدهمین دوره جشنواره شعر فجر خارج کرد.