description شاعر و پژوهشگر هراتی: حضور شاعران هراتی در جشنواره شعر فجر گفتمان فرهنگی مهمی را رقم می‌زند

حمیدالله کامگار گفت: اگر شاعرانی افغانستانی و هراتی به جاهای تعیین کننده‌ای مثل جشنواره‌ شعر فجر راه پیدا کنند قطعاً این فرصت تبدیل به گفتمان بزرگی خواهد شد و شاعران و نویسنده‌های ایرانی با شعر و ادبیات سمت ما هم آشنایی و بلدیت بیشتری پیدا خواهند کرد و این خیلی ارزنده است.

description جشنواره شعر فجر فرصتی ارزشمند برای بازنگری در مولفه‌های ارزشگرا و اخلاقمدار در شعر پارسی است

محمدجواد گودینی بیان کرد: جشنواره بین‌المللی شعر فجر فرصتی ارزشمند برای بازنگری در مولفه‌های ارزشگرا و اخلاقمدار در شعر و ادب پارسی است و همچنین درنگی در مطالعه و نقد آثار ادبی که توسط شاعران و نویسندگان جوان و معرفی آن به جامعه، تولید و خلق می‌شود.