ژانویه 25, 2023
description شعر نقش جریان‌ساز، افق‌گشا و الهام‌بخش دارد

علیرضا معاف بیان کرد: شعر؛ زیر ساخت، مانا، پویا و زایا است و نقش جریان‌ساز، افق گشا و الهام‌بخش دارد و حکمت می‌آفریند. قوام و غنای بخشی از جریان‌های هنری ما به غنای شعر وابسته است.

ژانویه 24, 2023
description منتخبان همه ادوار جشنواره شعر فجر، شاعران شایسته‌ای بوده‌اند

حسن روشان گفت: افرادی که در حوزه شعر، حرفی برای گفتن دارند در جشنواره شعر فجر شرکت می‌کنند و منتخبان، در همه ادوار، افراد شایسته‌ای بوده‌اند. سیستم داوری و تنوع داورها نیز در این جشنواره مطلوب است.