با نظر هیات داوران دوازدهمین جشنواره شعر فجر، انتشارات مروارید به دلیل انتشار سری کتاب‌های «گزیده شعر» از شاعران معاصر به عنوان ناشر برگزیده حوزه نشر شعر انتخاب شد.