جشنواره شعر فجر سال 1385 پایه ریزی شد. دو دوره اول آن غیررقابتی بود و تنها در آن از شاعران بزرگ تجلیل می‌شد. از دوره سوم، جشنواره شکل رقابتی به خود گرفت و از هشتمین دوره، توانست گستره خود را وسعت ببخشد و از یک جشنواره «ملی» به یک جشنواره «بین‌المللی» تغییر وضعیت دهد. این جشنواره از دوره نهم به بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان واگذار شد و این نهاد مهم ادبی، وظیفه اجرای آن را برعهده دارد.
جشنواره بین‌المللی شعر فجر امسال ردای دوازدهمین دوره را بر قامت خود می‌بیند.
در این چهار دوره محافل شعرخوانی در نقاط مختلف کشور به نسبت ادوار قبل گسترش بیشتری یافته و شاعران ایرانی نیز با حضور در کشورهای مختلف، شعر فارسی و پیامِ شعرِ معاصر کشورمان را به نقاط دیگر دنیا انتقال داده و فرهنگِ ایرانی و زبانِ غنی فارسی را در شهرها و کشورهای دنیا بسط می‌دهند.