آخرین مهلت ثبت نام و ارسال آثار پانزدهم دی‌ماه ۱۳۹۸

مهلت ثبت نام و ارسال آثار به پایان رسیده است.