هیات داوران این بخش، متشکل از دکتر محمدرضا سنگری، دکتر مریم جلالی و دکتر عبدالحمید ضیایی، دو اثر را به صورت مشترک به عنوان آثار برگزیده این بخش انتخاب کردند:

  • «در پی آن آشنا» به قلم سید محمد راستگو از نشر نی
    «صدسال عشق مجازی» نوشته محمود فتوحی از انتشارات سخن